clubmed.jpg   
最棒的度假村找到最會玩飯店的我們了!今天開始,透SHININGTOUR 報名club med 我們給您多1% 的折扣!

CLUB MED 是經典的all inclusive 精緻全套式旅遊方案,它包括的內容如下:

clubmed pkg.jpgclubmed personal service.jpg

文章標籤

Shiningstar Bali 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()